Aktualności 11 października 2023

Reforma WIBOR i WIRON: Jak Zmiany Wskaźników Referencyjnych Wpłyną na Rynek Finansowy w Polsce

WIBOR i WIRON stanowią kluczowe elementy polskiego rynku finansowego, wpływając na oprocentowanie kredytów i innych produktów finansowych. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ma swoje korzenie w czasach transformacji gospodarczej Polski, natomiast WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) jest jego nowocześniejszą alternatywą. Teraz, WIRON zastępuje WIBOR, co ma istotne konsekwencje dla kredytobiorców i banków.

WIBOR i WIRON w Krótkim Rzucie Oka

WIBOR to wskaźnik odsetkowy używany do określenia kosztu pozyskania kapitału przez banki na rynku międzybankowym. Jest referencyjną stopą procentową, która wpływa na oprocentowanie kredytów, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych.

WIRON to nowy wskaźnik, który ma zwiększyć transparentność i dokładność w obliczaniu wskaźników odsetkowych. Opiera się na rzeczywistych transakcjach depozytowych między bankami i dużymi przedsiębiorstwami.

Jak Reforma Wskaźników Referencyjnych Wpłynie na Kredytobiorców i Banki

Zmiana WIBOR na WIRON ma na celu zwiększenie transparentności i rzetelności systemu finansowego w Polsce. WIRON, jako wskaźnik oparty na rzeczywistych transakcjach, ma na celu eliminację niepewności związanej z deklaracjami banków.

Kredytobiorcy mogą spodziewać się bardziej stabilnych stóp procentowych, ponieważ WIRON uwzględnia rzeczywiste transakcje, co sprawia, że jest bardziej precyzyjny i mniej podatny na manipulacje.

Banki muszą dostosować swoje umowy kredytowe i narzędzia finansowe do nowego wskaźnika. Obecnie przygotowują aneksy do umów kredytowych, aby zabezpieczyć zarówno siebie, jak i klientów przed skutkami zmiany wskaźnika.

Planowane Wprowadzenie WIRON

Zgodnie z planem Narodowej Grupy Roboczej, WIRON ma całkowicie zastąpić WIBOR do końca 2024 roku. Proces wprowadzania nowego wskaźnika rozpoczął się w 2023 roku, a pełna konwersja produktów finansowych na WIRON planowana jest na 2024 rok. Publikacja stawek WIBOR zakończy się w 2025 roku.

Obecne umowy kredytowe mogą być dostosowane do nowego wskaźnika poprzez aneksy, choć nie wszystkie umowy są łatwo zmieniane.

Globalne Zmiany w Wskaźnikach Referencyjnych

Polska nie jest jedynym krajem, który dokonuje zmian w wskaźnikach referencyjnych. Inne kraje europejskie podążają podobnymi ścieżkami, aby dostosować się do globalnych standardów i zwiększyć rzetelność wskaźników odsetkowych.

Przykłady takich zmian to proces zastępowania LIBOR przez SONIA w Wielkiej Brytanii, reforma EONIA na rzecz €STR w strefie euro, czy zmiany w wskaźniku STIBOR w Szwecji.

Zmiany te są częścią globalnej reakcji na kryzys finansowy i problemy związane z manipulacją wskaźnikami odsetkowymi. Polska, jak wiele innych krajów, dąży do bardziej efektywnego i nowoczesnego systemu finansowego.