Aktualności 07 marca 2024

Wakacje kredytowe i Fundusz Wsparcia w 2024

Z przyjemnością informujemy, że 5 marca 2024 roku, Rada Ministrów zatwierdziła nowelizację ustawy mającą na celu rozszerzenie wsparcia dla osób posiadających kredyty hipoteczne. Celem tej zmiany jest ułatwienie kredytobiorcom zarządzania ich finansami w obliczu wyzwań ekonomicznych.

Warunki wakacji kredytowych w 2024 roku

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, kredytobiorcy muszą spełniać określone kryteria, w tym wartość kredytu i wydatki związane z obsługą kredytu. W okresie zawieszenia spłaty kredytu, kredytobiorcy nie będą obciążeni spłatą rat kapitałowo-odsetkowych. Wszelkie szczegóły dotyczące składania wniosków oraz okresów, na które można zawiesić spłatę, zostały dokładnie określone. Zgodnie z treścią zamieszczoną na stronie rządowej wakacje kredytowej przysługują osobom które:

  • posiadają kredyt hipoteczny w złotych, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,
  • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,
  • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
  • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. oraz w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Rozszerzenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z myślą o dalszym wsparciu, dokonano również zmian w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zwiększając dostępną kwotę dochodu kwalifikującego do wsparcia – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy. To poszerzenie obejmuje zarówno wsparcie bezpośrednie, jak i pożyczki na spłatę zadłużenia.

Zwiększy się również pomoc dla kredytobiorców:

  • podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia – z 2000 zł do 3000 zł,
  • wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 miesięcy na 40 miesięcy,
  • wydłużony zostanie okres spłat wsparcia lub pożyczki – 200 rat zamiast 144,
  • dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wartości wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

Umorzenie pozostałych 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie następowało po dokonaniu, bez opóźnień, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. Dzięki temu kwota umorzenia będzie mogła wynieść 39,6 tys. zł (66 rat), w miejsce obecnych 22 tys. zł.

Podsumowanie

Te pozytywne zmiany wchodzą w życie od 1 maja 2024 roku. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone rozwiązania znacząco przyczynią się do wsparcia kredytobiorców, umożliwiając im lepsze zarządzanie ich finansami w trudnych okresach. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i skorzystania z dostępnych form wsparcia.