Aktualności 13 kwietnia 2024

Kredyt #na start – następca Bezpiecznego Kredytu 2% coraz bliżej

W dniu 08.04 światło dzienne ujrzał projekt ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart, który ma być następcą bijącego w drugiej połowie 2023 roku rekordy popularności Bezpiecznego Kredytu 2% (w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na program, został on wstrzymany na początku 2024 roku). 

Eksperci finansowi.pl przyjrzeli się najważniejszym założeniom programu, które uległy częściowym zmianom i rozszerzeniu w stosunku do pierwszych założeń przedstawionych w styczniu. 

Kto będzie mógł przystąpić do programu?

 • single do 35. roku życia 
 • większe gospodarstwa domowe – bez limitu wiekowego. Zarówno małżeństwa jak i osoby w związkach nieformalnych. Gospodarstwem domowym może być również dziecko z rodzicem

Co będzie można sfinansować programem?

Program ma służyć sfinansowaniu pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Jednocześnie przewidziano wyjątek dla rodzin mających co najmniej trójkę dzieci. W tym przypadku kredytowane mieszkanie nie musi być pierwszym. 

Czy wymagany 20% wkład własny będzie można zastąpić gwarancją wkładu?

Projekt ustawy zakłada, że gwarancja wkładu własnego obejmować będzie kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys zł. W praktyce oznacza to, że chcąc sfinansować 100% wartości nieruchomości, jej wartość nie może być wyższa niż 500 tys zł. 

Limity dopłat w kredycie #na start

W przeciwieństwie do Bezpiecznego Kredytu 2%, program nie przewiduje ograniczenia co do kwoty kredytu, jednak dopłaty będą tylko do określonych kwot, które będą zależne od wielkości gospodarstwa domowego i będą wyglądały następująco:

 • Singiel – 200 000 zł.
 • 2-osobowe gospodarstwo  – 400 000 zł.
 • 3-osobowe gospodarstwo  – 450 000 zł.
 • 4-osobowe gospodarstwo  – 500 000 zł.
 • 5-osobowe gospodarstwo  – 600 000 zł.

Ile będzie wynosiło % kredytu #nastart?

Oprocentowanie kredytu, a właściwie oprocentowanie w granicach limitu dopłat będzie uzależnione od ilości dzieci w gospodarstwie domowym, a nie od wielkości gospodarstwa domowego:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko,
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko,
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje lub więcej dzieci

Oprocentowanie pozostałej część kredytu (tej powyżej dopłaty) będzie na warunkach tradycyjnego kredytu. 

Limity dochodowe w kredycie #nastart

Program jest skierowany przede wszystkim do osób, których dochód netto nie przekracza określonego poziomu, którego wysokość ma być uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego:

 • 7 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie założonego limitu, będzie powodować zmniejszenie dopłaty. W przypadku singla każda złotówka powyżej limitu będzie oznaczać dopłatę mniejszą o 50 gr., w pozostałych przypadkach o 25 gr. 

Limity metrażu nieruchomości w kredycie #nastart

Limity metrażu będą dotyczyć tylko kredytów udzielonych na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Limit będzie wynosił 50 m2 w przypadku singla i planuje się jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Limit metrażu nie będzie dotyczyć budowy domu. 

Kiedy start programu?

Kredyt #naStart jeszcze nie zaczął obowiązywać, a w chwili obecnej trwają rządowe konsultacje. 

Dlatego nie możemy wykluczyć, że opisane wyżej kryteria mogą ulec dalszej zmianie. Biorąc pod uwagę, że tak jak każdy dotychczasowy program dopłat, również ten program będzie najprawdopodobniej limitowany (do 15 tys wniosków kredytowych kwartalnie), osoby chcace przystąpić do programu powinny rozważyć poszukiwanie nieruchomości i konsultacje z ekspertem finansowym już teraz. Całkiem prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po starcie programu ceny nieruchomości zaczną rosnąć w szybszym tempie – podobnie jak miało to miejsce w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%.