Porady 28 października 2021

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

W przypadku kredytu hipotecznego banki stosują różne formy zabezpieczeń typu ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie domu. Niektóre z nich są obligatoryjne, inne opcjonalne (np. polisa na życie od utraty pracy). Są też inne ubezpieczenia wymagane przez bank, dlatego warto zgłębić ten temat, aby nie zostać niemile zaskoczonym podczas zawierania umowy. Oczywiście wszystko to wpływa na wzrost całkowitego kosztu zaciąganego zobowiązania, więc należy dokładnie przeanalizować swoje rzeczywiste możliwości finansowe. Podpisanie mało korzystnej umowy na co najmniej kilkanaście lat wiąże się z szeregiem problemów w niedalekiej przyszłości.

kredyt hipoteczny - ubezpieczenie

Jakie są najczęściej proponowane produkty ubezpieczeniowe zabezpieczające spłatę kredytu hipotecznego?

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego instytucje bankowe oferują kredytobiorcom różne warianty ubezpieczeń. Decydując się na ubezpieczenie domu przy kredycie hipotecznym, można liczyć też na różne dodatkowe korzyści typu niższe oprocentowanie. Najpopularniejszym produktem ubezpieczeniowym służącym zabezpieczeniu spłaty kredytu jest ubezpieczenie na życie. Jeśli nastąpi śmierć kredytobiorcy, to automatycznie rozpocznie się procedura realizacji ubezpieczenia. Zaletą tego rozwiązania jest to, że spadkobiercy zmarłego nie są obciążeni pozostałą kwotą do spłaty, bo koszty zostają pokryte przez ubezpieczyciela. Klient może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia, ale zwykle wiąże się to z koniecznością wybrania innej formy zabezpieczenia.

Kolejną możliwością jest ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jeśli kredytobiorca straci zatrudnienie (nie ze swojej winy), przez co nie będzie w stanie spłacić zobowiązania w ustalonym terminie, to zajmie się tym w jego imieniu ubezpieczyciel (oczywiście do konkretnej kwoty), przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Wyróżnić można też ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub na wypadek niezdolności do pracy. Do zrealizowania ubezpieczenia potrzebne jest złożenie odpowiedniego wniosku, do którego trzeba dołączyć dokumentację potwierdzającą zdarzenie i niezdolność do pracy. Podstawowym instrumentem finansowym podczas zaciągania kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie nieruchomości. Najczęściej obejmuje ono tylko ochronę mieszkania/domu w razie różnych zdarzeń losowych, ale można też zdecydować się na bardziej rozbudowaną polisę. Banki wymagają wpłacenia wkładu własnego podczas zaciągania kredytu hipotecznego, ale nie każdy kredytobiorca dysponuje aż tak dużą kwotą pieniędzy. Można wobec tego zdecydować się na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub na wyższą marżę.

Czytaj również Jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny

Banki udzielające kredytów hipotecznych muszą zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności klientów. Ich podstawowym zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej. Jednak zanim taki wpis zostanie uprawomocniony, mija od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy – czas oczekiwania zależy od  ilości spraw w danym sądzie oraz od rodzaju nieruchomości. Tymczasem bank, już od momentu podpisania umowy kredytowej, zobowiązany jest do wypłaty pieniędzy.

Właśnie dla zabezpieczenia w tym okresie zostało wprowadzone ubezpieczenie pomostowe, które chroni bank do czasu uzyskania wpisu w hipotece. 

Ubezpieczenie pomostowe jest dla banku gwarancją odszkodowania za możliwą utratę praw do kredytowanej nieruchomości, do której może dojść, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku spłaty kredytu. 

Ubezpieczenie pomostowe jest dla kredytodawców bardzo ważnym elementem całego procesu udzielania kredytu.

Zapewnia bankom odszkodowanie w przypadku braku spłaty kredytu i utraty praw do hipoteki. Dlatego właśnie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy, kto zdecyduje się na kredyt hipoteczny, będzie musiał wykupić taką polisę.

Umowę na ubezpieczenie pomostowe należy zawrzeć już w momencie zawierania umowy kredytowej i od tego momentu zaczyna ono działać. Opłatę za ubezpieczenie pomostowe bank nalicza zwykle w formie podwyższonego oprocentowania.

Ubezpieczenie pomostowe wygasa, gdy wpis do hipoteki zostanie uprawomocniony. Od tej chwili opłaty za ubezpieczenie nie będą już naliczane, oprocentowanie zostaje więc zmniejszone o stawkę ubezpieczenia.

Koszty za ubezpieczenie pomostowe uwzględniane są zwykle w formie zwiększonego oprocentowania kredytu.

Każdy bank indywidualnie ustala opłaty za ubezpieczenia pomostowe. Najczęściej wynoszą one od 1% do nawet 2,5%.

W niektórych bankach opłata za ubezpieczenie pomostowe może być także ustalana jako jednorazowa kwota, której wysokość stanowi wyznaczony odsetek zwrotu kredytu hipotecznego. W takich sytuacjach opłata jest dla banku zabezpieczeniem na czas oczekiwania wpisu do hipoteki.