Porady 17 października 2023

Koszty dodatkowe kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie finansowe, dlatego warto dokładnie zapoznać się z jego kosztami. Oprócz odsetek i prowizji bankowej, które są podstawowymi kosztami kredytu, należy wziąć pod uwagę również koszty dodatkowe.

Do najczęstszych kosztów dodatkowych kredytu hipotecznego należą:

 • Ubezpieczenie nieruchomości: Ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza bank przed stratami w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości. Ubezpieczenie może obejmować również szkody spowodowane przez ogień, włamanie czy powódź.
 • Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy: Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy zabezpiecza bank przed stratami w przypadku śmierci kredytobiorcy. W przypadku śmierci kredytobiorcy, bank może zażądać od kredytobiorcy zwrotu pozostałej części kredytu.
 • Opłata za wycenienie nieruchomości: Opłata za wycenienie nieruchomości jest jednorazową opłatą, którą trzeba zapłacić rzeczoznawcy majątkowego za wycenę nieruchomości. Wycena nieruchomości jest niezbędna do udzielenia kredytu hipotecznego.
 • Opłata za ustanowienie hipoteki: Opłata za ustanowienie hipoteki jest jednorazową opłatą, którą trzeba zapłacić sądowi za wpis hipoteki do księgi wieczystej. Hipoteka zabezpiecza bank przed stratami w przypadku niespłacenia kredytu.
 • Opłata za zawarcie umowy kredytowej: Opłata za zawarcie umowy kredytowej jest jednorazową opłatą, którą trzeba zapłacić bankowi za zawarcie umowy kredytowej.
 • Opłata za aneks do umowy kredytowej: Opłata za aneks do umowy kredytowej jest jednorazową opłatą, którą trzeba zapłacić bankowi za zmianę warunków umowy kredytowej.
 • Inne koszty: Do innych kosztów dodatkowych kredytu hipotecznego mogą należeć:
  • Opłata za przelew kredytu hipotecznego z jednego banku do drugiego
  • Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
  • Opłata za brak ubezpieczenia nieruchomości

Warto pamiętać, że koszty dodatkowe kredytu hipotecznego mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt kredytu. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, warto dokładnie zapoznać się z wszystkimi kosztami, które będą związane z tym kredytem.

Czytaj również: Jak wybrać najtańszy kredyt

Jak obniżyć koszty dodatkowe kredytu hipotecznego?

Istnieje kilka sposobów na obniżenie kosztów dodatkowych kredytu hipotecznego:

 • Negocjacja warunków kredytu: Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto negocjować z bankiem warunki kredytu, w tym wysokość kosztów dodatkowych.
 • Wybór odpowiedniego banku: Banki oferują różne warunki kredytów hipotecznych, dlatego warto porównać oferty różnych banków, aby znaleźć najlepszą ofertę.
 • Ubezpieczenie nieruchomości w innym towarzystwie ubezpieczeniowym: Często banki oferują ubezpieczenie nieruchomości w swoich własnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Wybierając ubezpieczenie nieruchomości w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, można zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia.
 • Wybór kredytu hipotecznego bez prowizji bankowej: Niektóre banki oferują kredyty hipoteczne bez prowizji bankowej. Wybierając kredyt hipoteczny bez prowizji bankowej, można zaoszczędzić na kosztach kredytu.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie finansowe, dlatego warto dokładnie zapoznać się z jego kosztami. Oprócz odsetek i prowizji bankowej, które są podstawowymi kosztami kredytu, należy wziąć pod uwagę również koszty dodatkowe. Koszty dodatkowe kredytu hipotecznego mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt kredytu. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, warto dokładnie zapoznać się z wszystkimi kosztami, które będą związane z tym kredytem.