Porady 13 września 2022

Ubezpieczenie pomostowe – kto może ubiegać się o zwrot?

17.09.2022 wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym. W myśl ustawy banki mają obowiązek zwrócić kredytobiorcom opłatę pobieraną z tytułu ubezpieczenia pomostowego lub zaprzestać jej pobierania.

Ubezpieczenie pomostowe – co to jest?

Ubezpieczenie pomostowe występuje jako dodatkowy koszt dla kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym lub pożyczce hipotecznej. Bank zabezpiecza się na wypadek braku wypłacalności kredytobiorcy wpisem hipoteki do księgi wieczystej. Wniosek o wpis składany jest w sądzie wieczystoksięgowym, a koszt jego złożenia wynosi 200zł. Od momentu uruchomienia kredytu do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej, banki wymagały obligatoryjnego wykupienia ubezpieczenia pomostowego na ten czas. Koszt ubezpieczenia pomostowego w zależności od banku podnosił wysokość oprocentowania kredytu  o ok. 0,05 p.p. – 1,5 p.p.

Osoba decydująca się na kredyt hipoteczny 300 tys. złotych, na 30lat mogła płacić za ubezpieczenie pomostowe do 340,95 zł miesięcznie.

Zwrot płatności za ubezpieczenie pomostowe – komu będzie przysługiwał?

Zwrot z tytułu ubezpieczenia pomostowego otrzymają

  • kredytobiorcy, którzy podpiszą umowę kredytową od 17.09.2022.  
  • kredytobiorcy, którzy swoją umowę kredytową zawarli przed dniem wejścia w życie ustawy, a sąd wpisze hipotekę 17.09.2022 lub później

Szczegółowe warunki zwrotu będą zawarte w umowie kredytowej. Dla umów podpisanych przed 17.09.2022 bank zwróci poniesione przez kredytobiorcę koszty z tytułu ubezpieczenia pomostowego lub zaliczy je na poczet spłaty zobowiązania w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu do księgi wieczystej.

Z komunikatów płynących z banków, coraz więcej z nich informuje o rezygnacji z pobierania opłaty za ubezpieczenie pomostowe. Jest to dobra informacja dla kredytobiorców.  Brak ubezpieczenia pomostowego pozwoli obniżyć wysokość raty w pierwszych miesiącach kredytowania.