Aktualności 06 września 2023

Obniżka Stóp Procentowych NBP: Jak Wpłynie na Rynek Nieruchomości w Polsce?

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 6 września 2023 roku o obniżeniu stóp procentowych w Polsce o 0,75 punktu procentowego ma istotne znaczenie dla krajowej gospodarki. To pierwsze podejście do zmiany poziomu oprocentowania Narodowego Banku Polskiego (NBP) w bieżącym roku, a także pierwsza regulacja od września 2022 roku, kiedy główna stopa procentowa polskiego banku centralnego została podniesiona do 6,75 procent.

Zgodnie z informacjami, głównym czynnikiem motywującym RPP do tej decyzji była spadająca inflacja. W sierpniu wyniosła ona 10,1 procent rok do roku, co stanowiło spadek w porównaniu z czerwcem, gdy wynosiła 10,8 procent. NBP uznaje inflację zbliżającą się do 10 procent rok do roku za okoliczność, która sprzyja możliwym obniżkom stóp procentowych. Warto również zaznaczyć, że RPP zdecydowała się na tę korektę pomimo wcześniejszych sugestii członka Rady, profesora Jerzego Osiatyńskiego, który proponował znaczący wzrost stóp procentowych w lipcu.

Stopy procentowe odgrywają znaczącą rolę na polskim rynku nieruchomości, ponieważ większość transakcji opiera się na finansowaniu kredytem hipotecznym. Fluktuacje w poziomie stóp procentowych wpływają bezpośrednio na wielkość miesięcznych rat kredytów, co z kolei wpływa na zdolność kredytową oraz popyt na nieruchomości. Warto podkreślić, że podwyżki stóp procentowych często zniechęcają potencjalnych nabywców do inwestowania w nieruchomości, ponieważ zwiększają koszty finansowania i utrudniają dostępność kredytów. Z kolei obniżka stóp procentowych może stymulować popyt na nieruchomości, poprzez obniżenie kosztów kredytów oraz zwiększenie zdolności kredytowej potencjalnych nabywców. Niemniej jednak wpływ stóp procentowych na rynek nieruchomości nie jest jednoznaczny i zależy od wielu czynników, takich jak inflacja, dostępność nieruchomości oraz indywidualne preferencje nabywców.