Aktualności 08 września 2023

Obniżenie Stóp Procentowych: Czy To Jest dobry moment?

W ostatnich latach temat stóp procentowych był często na ustach zarówno ekonomistów, jak i przeciętnych obywateli – tu ze względu na koszty kredytów hipotecznych, bo raty osiągały niespotykane dotąd wielkości. W miarę jak gospodarki na całym świecie starały się odbić od skutków globalnego kryzysu finansowego, Banki Centralne poszczególnych krajów podejmowały różne środki w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Jednym z tych środków jest obniżenie stóp procentowych.
W Polsce nastąpiło to po raz pierwszy od trzech lat.

Obniżenie Stóp Procentowych: Czym To Jest?

Obniżenie stóp procentowych to działanie podjęte przez Bank Centralny, w celu zmniejszenia kosztu pożyczek dla banków komercyjnych. W praktyce oznacza to, że banki komercyjne mogą pożyczać pieniądze od Banku Centralnego taniej, co przekłada się na niższe stopy procentowe dla kredytobiorców. Banki Centralne często obniżają stopy procentowe w okresach spowolnienia gospodarczego, aby pobudzić inwestycje i konsumpcję.
Koszt pieniądza to kluczowe narzędzie Banku Centralnego do wpływania na sytuację makroekonomiczną w kraju.
Banki Centralne dążą często do utrzymania umiarkowanej inflacji, zazwyczaj na poziomie około 2-3% rocznie. Taki poziom inflacji jest postrzegany jako korzystny dla zdrowego wzrostu gospodarczego. Zbyt niska inflacja może oznaczać brak wzrostu gospodarczego, a zbyt wysoka inflacja może prowadzić do utraty siły nabywczej waluty i niepewności gospodarczej.
Na dzień dzisiejszy inflacja w Polsce wynosi 10,1%. Od maksimum , z którym mieliśmy do czynienia w lutym 2023r. na poziomie 18,4 % już jesteśmy daleko , ale do tzw. celu inflacyjnego, czyli 2,5%, również nam daleko.

W Polsce 06.09.2023 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe.
Choć spodziewano się tego, to obniżka o 75 punktów bazowych okazała się zaskakująco wysoka. Ekonomiści zadają pytanie czy luzowanie polityki pieniężnej w momencie dwucyfrowej inflacji to rzeczywiście mądra decyzja? Czy nie zahamuje to tempa spadku inflacji? Obniżenie stóp procentowych może prowadzić nawet do wzrostu inflacji. Dlaczego? Niższe stopy procentowe zachęcają do większego wydawania pieniędzy i inwestowania, co z kolei może prowadzić do wzrostu popytu na produkty i usługi. Wzrost popytu może napędzać wzrost cen, co z kolei prowadzi do inflacji. Niższe stopy procentowe również mogą skutkować obniżeniem wartości waluty krajowej, co zwiększa koszty importu i przyczynia się do wzrostu cen. Zapłacimy mniej za kredyt, ale więcej za żywność, energię i paliwo.

Wpływ na Kredyty Hipoteczne i Rynek Nieruchomości

Obniżenie stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na kredyty hipoteczne. Niższe stopy procentowe oznaczają, że kredyty hipoteczne stają się tańsze. To z kolei może zachęcić więcej osób do zakupu nieruchomości lub refinansowania istniejących kredytów hipotecznych. Pamiętajmy również ,że  ogromny popyt na mieszkania generują osoby , które mogą skorzystać z Rządowego Programu Bezpieczny Kredyt 2 %, który związany jest z dopłatą do kredytów hipotecznych.

To wszystko ma zatem nieunikniony wpływ na rynek nieruchomości i skutkuje wzrostem ich cen, zwłaszcza na rynkach o dużym potencjale popytu i kurczącej się podaży nieruchomości.
Wzrost cen nieruchomości nie zawsze jest pozytywny dla wszystkich. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem nieruchomości, mogą napotkać trudności w znalezieniu po pierwsze dostępnych, a po drugie przystępnych cenowo nieruchomości. Ponadto, dla tych, którzy nie są jeszcze na rynku nieruchomości, niższe stopy procentowe mogą zachęcać do zakupu, ale wiąże się to również z większym ryzykiem, zwłaszcza jeśli ceny osiągnęły już bardzo wysoki poziom.
Warto zatem zawsze dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości.

Podsumowując to obniżenie stóp procentowych ma zawsze istotny wpływ na kredyty hipoteczne i rynek nieruchomości. Dla wielu kredytobiorców oznacza to niższe koszty kredytów hipotecznych i możliwość zakupu nieruchomości lub refinansowania istniejących kredytów. Jednak dla rynku nieruchomości może to oznaczać wzrost cen i utrudniony dostęp do zakupu mieszkania. Wzrost cen i inflacji może wpłynąć na koszty kredytów i ceny nieruchomości, dlatego ważne jest, aby Banki Centralne i instytucje finansowe starannie monitorowały i zarządzały poziomem inflacji, aby utrzymać stabilność gospodarczą.
Tego byśmy sobie i wszystkim życzyli, żeby w bezpieczny sposób móc zarządzać finansami i planowaniem swojej przyszłości.