Aktualności 04 października 2023

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) właśnie ogłosiła swoją najnowszą decyzję dotyczącą stóp procentowych, obniżając je o 0,25 punktu procentowego. Główna stopa procentowa, uważana za referencyjną, spadła teraz do poziomu 5,75 procent rocznie.

Nowe stawki procentowe przedstawiają się następująco:

  • Stopa depozytowa wynosi teraz 5,25 procent rocznie.
  • Stopa redyskontowa weksli została obniżona do 5,80 procent rocznie.
  • Stopa dyskontowa weksli wynosi teraz 5,85 procent rocznie.

Informacje dotyczące tej decyzji, podjętej na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 października 2023 roku, zostaną opublikowane dziś o godzinie 16:00 na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Warto przypomnieć, że we wrześniu RPP zaskoczyła rynki, obniżając stopy procentowe o aż 75 punktów bazowych, podczas gdy oczekiwano jedynie delikatniejszego cięcia o 25 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku.

Decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej mają wpływ na wiele aspektów gospodarki, w tym na poziom oprocentowania kredytów hipotecznych. Teraz, przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 roku, ta decyzja może mieć szczególne znaczenie. Tradycyjnie, profesor Adam Glapiński, przewodniczący Rady, wyjaśni powody tej decyzji na konferencji prasowej, która odbędzie się 5 października.